Lees het verhaal van Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömpff.

Het verhaal van:

LTZ.1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff

Dit verhaal is geschreven door Jacques Z. Brijl

De foto is in 2010 gemaakt tijdens de uitreiking van de hoogste onderscheiding die een buitenlander kan krijgen, door de Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië; e.e.a. in het kader van de medische/sociale hulp die dhr. Jacques Z. Brijl gedurende 50 jaar aan Indonesië had geboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge onderscheiding voor Jacques Brijl

 

Het bestuur van Stichting Horizon Holland deelt u met gepaste trots het volgende mede:

 

De voormalig voorzitter en oprichter van Stichting Horizon Holland te Den Haag, de heer J. Z. Brijl,  krijgt op 12 oktober uit handen van de Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië de op een na hoogste Indonesische onderscheiding uitgereikt voor zijn betrokkenheid bij de directe medische en sociale projecten in Indonesië gedurende een periode van meer dan vijftig jaar.

Deze onderscheiding, de “Bintang Mahaputra Utama” (de ster van Mahaputera) krijgt hij uitgereikt namens de president van Indonesië, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Tijdens deze uitreiking worden ook oud-minister Ben Bot en Tweedekamerlid VVD-er Hans van Baalen onderscheiden.

 

De heer Jacques Brijl (82 jaar) heeft zich pas vorig jaar teruggetrokken als voorzitter van Stichting Horizon Holland, maar zet zich nog steeds in voor de benarde positie van de bejaarden in Indonesië. Met name de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin de bejaarden van Nederlandse afkomst leven, baren hem zorgen.

Zijn activiteiten om de noden van Indonesië onder de aandacht te brengen van een groter publiek én zijn persoonlijke inspanningen om de relatie tussen Nederland en Indonesië te intensiveren worden nu bekroond met deze hoge onderscheiding.

Al eerder, in 2003, werd Jacques Brijl voor zijn werkzaamheden op humanitair gebied benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

In het verleden was de heer Jacques Brijl bestuurslid van de Stichting Terres des Hommes, werkte hij voor Memisa, voor de stichting Orion en was hij in Genève bij de Verenigde Naties directeur van de Disaster Relief Organisation, verantwoordelijk voor de noodhulp aan landen in Azie en de Pacific.

 

Zijn lijst van activiteiten is indrukwekkend en laat zien dat hij zich al meer dan 50 jaar met veel energie en ook na zijn pensionering vrijwillig heeft ingezet voor mensen (in het bijzonder voor kinderen) in de derde wereld.

 

Overzicht van de activiteiten van de heer J.Z. Brijl

 

Ten tijde van de oorlog in Vietnam en de Biafraanse oorlog, was hij bestuurslid van de St. Terres des Hommes. Hij zorgde er o.a. voor dat hulpmaterialen naar deze landen werd verzonden. Daarnaast werden medische hulpteams naar Biafra uitgezonden.

Verder ontvingen kinderen een medische behandeling in Nederland.

Op verzoek van Minister Klompé werd de heer Brijl enige jaren beschikbaar gesteld aan Memisa-Rotterdam. Tijdens de toenmalige Sahelproblemen (droogte/honger)

organiseerde hij o.a. een Aktie in ons land, waarbij de opbrengst van het geld beschikbaar werd gesteld van de hongerende bevolking in Ethiopië en andere Sahellanden.

 

Na de zware aardbevingsramp in Peru (epicentrum in Cimbote) zorgde hij voor een snelle medisch logistieke ondersteuning. Daarnaast zorgde hij dat een aantal zwaar gewonde kinderen naar Nederland werden overgevlogen en onder meer in ziekenhuizen in Delft een medische behandeling konden ondergaan.

In de periode bij Memisa zorgde hij er ook voor, dat o.a. meer jonge artsen en verpleegkundigen zich vrijwillig beschikbaar stelden om 1-2 jaar op projecten in Afrika te gaan werken ( o.a. Ghana. Kenia , Tanzania en Nigeria).

 

Brijl is ook voorzitter geweest van de Stichting Orion, die vooral betrokken was bij de hulp aan gehandicapten in Afrika. Verder is hij een aantal jaren directeur geweest bij één van de Directies van de U.N.D.R.O te Genève en was hij verantwoordelijk voor de noodhulp aan de landen in Azië en de Pacific.

 

Jacques Brijl is ook één van de oprichters van Stichting Horizon Holland, de vrijwillige hulporganisatie op het gebied van medische en agrarische hulp aan projecten in diverse ontwikkelingslanden. De afgelopen jaren heeft hij zich in het bijzonder ingezet om medische teams naar de door geweld verscheurde Molukken te sturen. Hierbij konden meer dan 50.000 slachtoffers van het geweld, medisch worden begeleid, en o.a. van geneesmiddelen worden voorzien.

 

Hij is al meer dan 50 jaar direct betrokken bij de medische en sociale hulp aan Indonesië.

In het kader van de Tsunami-ramp in Atjeh, (2004) zorgde hij ervoor dat binnen 3 weken een medisch operatie team de slachtoffers rond Meulaboh (Atjeh), direct van medische hulp konen worden voorzien. Bij de zware aardbeving in de omgeving van Jogjakarta, zag hij kans om, in samenwerking met Ambassadeur Habibie, noodhulp in de vorm van geneesmiddelen, verbandmiddelen, kleding en rolstoelen binnen 5 dagen beschikbaar te stellen aan de slachtoffers. Kort daarop werd noodhulp verstrekt aan de slachtoffers rond Pangandaran (aardbeving gevolgd door vloedgolf) en voorts hulp aan de slachtoffers van de overstromingsrampen in Sulawesi.

 

Op dit moment is een hulpzending naar Indonesië onderweg met o.a. materieel voor operatiekamers, die in samenwerking met Horizon Holland, door het Ministerie van Defensie beschikbaar is gesteld van Indonesië. Bij natuurrampen kan het materiaal meteen door de Indonesische Marine worden ingevaren/ingevlogen en kan men de slachtoffers direct helpen. Na zo’n ramp wordt het materieel weer opgeslagen bij de Indonesische Marine.

 

Het bestuur van Stichting Horizon Holland feliciteert de heer Jacques Brijl van harte met de Indonesische onderscheiding. Geheel verdiend, Jacques!

 

 

 

Een gedachte over “Lees het verhaal van Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömpff.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht + zes =